HAP-SJTAP-SJPEUR MIT ‘T GEZIN

Op zóndig kint g’r vanaaf 12 oer sjtarte mit de Hap-Sjtap-Sjpeur mit ’t gezin. Langs de route die g’r in de rökzak aantref sjtaon op ’n aantal plaatse fotocollages opgesjtèld. En die sjtaon d’r natuurlik neet zoa mer. Dao hink ’n opdrach aan vas.

De gevölde rökzekskes mit de route en get lekkersj veur óngerwaeg zin te besjtèlle tot en mit vriedig 12 februari.

Petra: 0639384674
Pam: 0621197676

Door ’t ganse dörp zin al óp versjillende plaatse de vinstere sjoan verseerd mit teikeningen en angere sjieke creaties! Wilt g’r weite wó g’r dees vinstere kint vinge, kiek dan óp de vólgende link.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hfjcg_JG8VQzO-Q-OtRgERt5RxmbCNlr&usp=sharing

Wilt geer uch vinstere ouch aan dees route toevoege, gaef dit dan door en veer zulle dit veur uch verzörge.