Prins LOEK I

’t Aafgeloupe weekend höb v’r, nao 2 jaor, weer ós Sjömmertse Zittinge kinne organisere. V’r kieke truk op drie sjoan aovende en ‘ne gezellige middig. Nao drie jaor regere is zaoterdig de opvolger van Prins Wouter oetgerope: Prins Loek I.

Zien receptie weurt gehoute op 5 februari 2023, dus dao mót g’r nog effe op wachte. Noe wil v’r waal oud prins Wouter en de familie Hautvast bedanke veur de drie bezónder meh sjoan jaore die v’r mit hun höbbe maoge mitmake. Zien aafsjeidskado krig ’n sjoan plaats zoadat v’r allemaol kinne zeen wo de wind vandaan kump.

V’r danke ouch ederein dae zien biedrage haet geleverd aan de Sjömmertse Zittinge. Veer zin blie dat zoaväöl luuj hie hunne vrieje tied insjtaeke.

De volgende waek zul v’r ózze jaorlikse róndgank mit de sjteunkaarte gaon make. Mit eur biedrage kin v’r aan de organisatie van de carnaval blieve wèrke.

Op 7 december is de veurverkoup van “Traone van ’t Lache”, de bèste butereedners kómme nao Sjömmert. Dae aovend weurt gehoute op 14 januari 2023.

De verkoup op 7 december sjtart óm 19:00 oer in ’t Weverke.

Alaaf,
Vors Pascal, Prins Loek I en de Wieze Raod