Piet Keulers

Zaterdag bereikte ons het bericht van overlijden van onze oud- secretaris Piet Keulers. Piet heeft zich op vele manieren dienstbaar gemaakt aan CV de Taarbreuk en aan de Schimmerste carnaval. Voor zijn grote inzet zijn wij hem enorm dankbaar!

Namens de Taarbreuk familie wensen wij Han en de familie veel sterkte.

Donderdag a.s. is zijn uitvaart en u zult begrijpen dat wij op deze dag geen zitting kunnen en willen houden. Uit respect voor Piet en zijn naaste familie en vanwege zijn betrokkenheid bij de Schimmerste zittingen en bij iedereen die hieraan zijn medewerking verleent, hebben wij dan ook besloten de seniorenzitting van donderdagavond te verplaatsen naar:

Zaterdag a.s. (25 januari) aanvang 13:11uur.

Wij vragen uw begrip voor deze beslissing en hopen u allen te mogen verwelkomen a.s. zaterdag. De zaal zal geopend zijn vanaf 12:33uur.

CV de Taarbreuk.