DANKWEURDJE PRINS WOUTER I

Leef luuij,

Geweldig, onvergaetelik, hartverwermend, sjiek, gezellig, fantastisch, sfeervol, verrassjend.

Allerlei weurd womit ich kin besjrieve wie ich de aafgeloupe vastelaovend en de periode tot de vastelaovend belaef höb. Ederein dae hie veur gezörg haet, mien familie, mien vrung, de Raod, de dames van de Raod en ederein oet Sjömmert, bedank hieveur.

Al veur dat ederein wis dat ich de 64e prins van Sjömmert zou waere, begós de carnavals carrousel al te driëje. De zelfgecreëerde sjpanning bie ‘t laeze van de mail mit de vraog of ich prins wol waere, de kiëre dat veer t pak zin gaon passe, de twië bieinkómste mit ‘n afvaardiging van de Wieze Raod óm de meiste puzzelsjtökskes inein te laote valle en ‘t sjpelke ‘wae geit ‘t waere’, allemaol sjpannende en sjieke momente dies te allein kins mitmake es prins.

Ouch sjiek wat veur ‘ne magie róndóm ‘de drager van ‘t prinsepak’ hink. Kinger die hiël erg veriërd zin óm dich te maoge óntmoete, allein mer  doordas te rónd löps mit ‘ne mantel en ‘ne sjteek mit drie vaere. Meh ouch ‘t taegeneuvergestjèlde, kinger die hiël verlaege waere, puur ómdas te in dat prinsepak róndlöps. De iësj  geneumde kinger zin natuurlik hiël erg leuk, meh de ‘verlaege’ kinger zin sjtiekem nog väöl leuker. ‘Veur mich waor ‘t sjuus ‘n oetdaging óm dees kinger ouch bie ‘t carnavalsfiës te betrèkke en hun ‘verlaege geveul’ óm te tovere tot ‘n betroewbaar, fiësvierend carnavalsgeveul.

Waeg nao luu, woos te normaal gesjpraoke noats zoa gauw mit zous gaon kalle, waere automatisch geäöpend. Grappig wie luu dich in de carnavalsdaag mit diene naam gedaag zègke en nao carnavalsdinsdig, es te ‘incognito’ róndlöps, dich bienao neet mië herkinne.

Ondanks dat op de zóndig ‘t aafhaole’ en ‘de brook oplaote’ neet doorginge, höb ich ‘ne fantastische daag gehad. ‘t Begós mit ‘n sjoan mès, die veer höbbe aafgejslaote door mit alle luuj in de kèrk geschiedenis te sjrieve. Ónger aanveuring van ‘Noats gesjaote is altied mis’ höb veer veur ‘t iësj in de historie ‘ne polonaise in de kèrk geloupe. Op zoa’n moment besefs te pas wie vol de kèrk zit en wieväöl luu same mit dich de carnaval van sjtart laote goan. Sjiek dat zoa väöl luu, ondanks de sjtorm, de waeg nao de kèrk höbbe gevónge.

En dan de maondig, de carnavalsoptoch. Door väöl veurgengers ómsjreve es de sjiekste daag van de vastelaovend. En al wil ich neet drek eine daag droet plökke, meh ich kin waal beame dat dit ‘ne geweldige daag waor óm mit te maoge make. Vanaaf ‘n redelike heuëgte höb ich genaote van alle luu langs de kant. Sjiek wies te ouch de ‘ouwer’ jeug blie kins make mit e hendje sjloek. Zónger luu langs de kant kins te neet sjpraeke van ‘ne optoch. Meh nog väöl belangrieker zin alle deilnummersj, die waeke, sóms maonde lank bezig zin mit ‘t bedinke en ‘t oetwèrke van hun idee. Sjoan óm te zeen wieväöl luu ‘n thema róndóm dich es prins bedinke.

Es aafsjleting wil ich t toch nog effekes euver twië activiteite höbbe. De ‘rumpelmiddig’ en ‘Friday Night Carnaval’. Twië activiteite die same fungere es utesjte op ‘t gebied van ‘wies te carnaval kins viere’. Allebei mit hun eige charmes die ‘t carnavalsgeveul van verbroedering oetsjtraole. Of dat noe is door gezellig same te sjoenkele of te hosse op ‘boem boem’ meziek. Wies te carnaval ouch viers, pak uch óngerein en vier carnaval same.

Tot sjlot wil ich gaer de Taarbreuk same mit de vrouwluuj bedanke veur de onvergaetelike vastelaovend.

Tot de 11 van de 11.
Alaaf, Prins Wouter I