CARNABAL DU MASQUE

Aafgeloupe zaoterdig höbbe v’r same mit CV De Groate ‘t 3e Carnabal Du Masque georganiseerd in ’t Gemeinsjapshoes. Väöl meuite hou zich ederein gedaon aan de pekskes en oetbeelding van hun thema. Prinses Rimmi, hofdame Gonni en Prins Wouter I höbbe nao good euverlèk 3 prieswinnaars kinne aanwieze. Proficiat aan de groepe die in de pries gevalle zin meh eigelik hou ederein ‘ne pries verdeend. Dank aan ederein dae dao waor.