OPTOCH 12 FEBRUARI ’24

Informatie deelnemers Carnavalsoptocht Schimmert.

 • Optocht: maandag 12 februari.
 • Inschrijving en afhalen nummers: Zaterdag 10 februari tussen 20.00 en 21.00 uur in Café ‘t Weverke.
 • Wagens worden op zaterdag 10 februari (vanaf 14:00 uur) door leden van het comité van De Taarbreuk gecontroleerd.
 • Worden de wagens in goede orde bevonden, dan  wordt tegen betaling van € 2,50 het nummer afgegeven. Dit nummer wordt na de optocht ingeleverd.                                                   
 • Bij het behalen van een prijs wordt het nummer getoond en ingeleverd.  
 • Voor alle inschrijvingen geldt: graag opgave van het aantal kinderen t/m 12 jaar.
 • Het volledige optochtreglement kunt u vinden op www.taarbreuk.nl
 • Bij het inschrijven dient u een mailadres op te geven waar wij in het geval van onvoorziene omstandigheden een bericht naartoe kunnen sturen.
 • Bij de ontbinding verzoeken wij de wagens om door te trekken langs het Oranjeplein zodat de rest van de deelnemers ook de optocht volledig kan uitlopen.

Algemene zaken, geldig voor alle deelnemers aan de Carnavalsoptocht :

De deelnemende wagens moeten om 13:30 uur aanwezig zijn in Groot – Haasdal.

De overige deelnemers om 13:50 uur.

Vertrek 14.11 uur.

Alle voertuigen rijden via de Hagensweg naar Groot – Haasdal.

Opstellen tussen de Hagensweg en De Steeg op aanwijzing van het optochtcomité.

Route:

Groot-Haasdal (opstellen)- Groot-Haasdal- Nieuwstraat- Klein-Haasdal- Bekerbaan-Rooseveltstraat- Langstraat- Hoofdstraat- Ontbinding: Vanaf “huisarts” tot rotonde.

Aandachtspunten parkeren en verkeer:

Na het vertrek van de optocht zullen de straten waar op dat moment de optocht trekt afgesloten zijn voor alle verkeer.

Het Oranjeplein is niet toegankelijk voor wagens en voertuigen die in de optocht meerijden. Dit wordt als parkeerplaats gebruikt.

Parkeren in de Rooseveltstraat.

U wordt vriendelijk verzocht om op de maandag van de optocht niet te parkeren:

in de Rooseveltstraat tussen 14:00 en 16:00 uur.

Voor informatie kunt u bellen met:

Roger Slakhorst: 06 – 52 01 86 16 of via info@taarbreuk.nl

ALGEMENE REGELS VOOR DE OPTOCHT: gelden voor ALLE deelnemers.


 1. Er mag geen stro, gesnipperd papier of gelijksoortig materiaal tijdens de optocht worden uitgestrooid. Worden bedoelde stoffen door deelnemers toch uitgestrooid, dan zullen door de Gemeente de opruimkosten in  rekening worden gebracht bij de vervuiler. Het weggooien van (lege) flessen en blikken valt hier ook onder!
 2. Tijdens de optocht mogen dieren worden meegevoerd, echter niet op wagens.
 3. Groepen, die gebruik maken van een voertuig, dienen dit te melden.
 4. Het geproduceerde geluid mag niet meer dan 90 DB bedragen. Dit is opgelegd door de gemeente.
 5. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen (ook m.b.t. geluidssterkte) door optochtdeelnemers, wordt hiervan melding aan de telcommissie gemaakt, waardoor punten in mindering gebracht zullen worden.
 6. De uitbeelding(en) van de deelnemende wagens / groepen / Einzelgänger mogen niet storend, onzedelijk en/of kwetsend zijn.
 7. Het is niet toegestaan om (gas)barbecues, of andere kooktoestellen, waarbij open vuur aanwezig is, mee te nemen voor enig gebruik voor, tijdens, of na de optocht.
 8. De carnavalsvereniging is bevoegd op bovengenoemde gronden wagens en deelnemers te weigeren.
 9. In alle omstandigheden geldt, dat de carnavalsvereniging niet aansprakelijk kan worden gesteld.

INSCHRIJVEN


Inschrijven kan, per onderwerp, in één van de 5 categorieën:

 • Wagens.
 • Groepen groter dan 10 personen.
 • Groepen van 3  t/m 10 personen.
 • Einzelgänger 1 en 2 personen.
 • Jeugd t/m 12 jaar.

N.B.: Indien tijdens de optocht blijkt, dat de groep groter, of kleiner is dan bij de opgave, wordt men in de juiste categorie ingedeeld en beoordeeld bij de jurering.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden z.s.m. na binnenkomst optocht.

Er wordt gejureerd op de volgende aandachtspunten:

 1. het carnavalistische c.q. humoristische element.
 2. de afwerking.
 3. de originaliteit.
 4. geluid: carnavalistisch en aanvaardbaar in sterkte

REGELS VOOR WAGENS:

1. De deelnemende voertuigen (tractor, auto, bromfiets, enz.) moeten verzekerd, veilig en schoon zijn. Voor landbouwvoertuigen geldt dat dit apart gemeld moet worden aan de verzekering!

2. Omdat De Taarbreuk toestemming en vergunning heeft voor haar carnavalsoptocht, kunnen alle voertuigen worden verzekerd.

3. Aan een tractor mag maximaal 1 aanhanger gekoppeld worden

4. Per wagen dienen de namen van 2 personen als aanspreekpunt te worden opgegeven. Deze 2 personen zijn de mensen aan wie aanwijzingen m.b.t. geluid en verdere algemene zaken worden gegeven en zijn dan ook verantwoordelijk voor het opvolgen van die aanwijzingen.

5. Het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en mededeelnemers. Carnavalsmuziek;  maximaal 90 DB, opgelegd door de Gemeente Beekdaelen. Dit zal worden gemeten door CV De Taarbreuk en door de Gemeente. Hierop zal ook handhavend worden toegezien. Volg de aanwijzingen van het Optochtcomité op.

6. Het verplaatsen van de wagens van en naar de optocht dient zonder muziek en geluid te gebeuren en zonder personen op de wagen.

7. Wagens zonder nummer mogen niet deelnemen aan de optocht.

8. Op de wagens is een goedgekeurde brandblusser vanaf 6 kg verplicht. Deze moet bij het controleren aanwezig zijn.

9. Ter beveiliging tegen vallen: op kniehoogte een deugdelijke knieregel en een deugdelijke reling op een hoogte van minimaal 100 en maximaal 120 centimeter plaatsen.

10. Het aantal vervoerde personen mag niet groter zijn dan het aantal zit- en staanplaatsen.

11. In het trekkend voertuig mogen alleen personen op de daarvoor bestemde zitplaatsen vervoerd worden.

12. Personen onder de 14 jaar dienen onder begeleiding van minimaal één volwassene te zijn.

13. De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs en is niet onder invloed van drank en/of verdovende middelen.

14. De maximum snelheid is in de optocht 5 km/h. Van en naar de optocht is deze 25 km/h

15. Vanaf 1 uur na afloop van de optocht zullen controles door de politie worden uitgevoerd, dit in opdracht van de Burgemeester van de Gemeente Beekdaelen.

16. De carnavalsvereniging is ook hier bevoegd op bovengenoemde gronden wagens / deelnemers te weigeren.

17. Personen, die tijdens de optocht boven op een wagen staan, zijn niet verzekerd, tenzij men zelf een ongevallenverzekering afsluit.

18. Bij de wagen dienen minimaal 2 veiligheidshesjes aanwezig te zijn tijdens de optocht. Deze moeten bij de controle aanwezig zijn en getoond worden.


IN ALLE OMSTANDIGHEDEN GELDT, DAT DE CARNAVALSVERENIGING NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD.

Voor (meer) informatie kunt U bellen naar :
de heer R. Goossens Tel.: 06 30 69 13 85
de heer M. Sieben Tel.: 06 52 61 12 22