DE EËREROAD


’t Woord zaet ’t al, de eëreroad dat zin luu die veer ieëre veur hun verdeenste veur de Sjömmertse carnaval.
Luu die langer es 22 jaor lid of minimaal 11 jaor besjtuurslid zin gewaes en bie dat lètste waal mit ’n functie in ’t dageliks besjtuur.


Harie Soons
1993

Jo Vankan
1993

Piet Frijns
1993

Maurice Kerkhofs
1994

Hub Selder
1998

Ernest Kuypers
2000

Hein Spaetgens
2000

Loe Wehrens
2004

Johan Kuipers
2006

Jan Bouwens
2008

Theo Eijssen
2012

Piet Keulers
2019

Gé Soons
2023


BRÓNZE MEDAILLE


Sef Kuipers
jaar

Theo Eijssen
jaar

Johan Kuipers
jaar

Jan Bouwens
jaar

Hub Selder
1998

Ger Derks
2011

Piet Keulers
jaar

Gé Soons
2016


BRÓNZE TAARMAN


Harie Soons
1989

Johan Kuipers
2006

Jan Bouwens
2008

Piet Keulers
2019

Gé Soons
2023